• *DUYURU : 15.05.2023
  ..

 • YAYLAKENT KAYILAR MAHALLESİ 18 MADDE UYGULAMASI

  Kasabamız Yaylakent Kayılar Mahallesinde tapunun 150 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 ve 18 nolu parseller ile tapunun 151 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellere isabet ettiği alanda Belediye Encümenimiz 20.01.2023 tarih 4 sayılı karar iptal edilmiş ve bölgeyi kapsayan alanda yapılan 18. Madde uygulaması yeniden revize edilmiş olup Belediye Encümeninin 12.05.2023 tarih ve 22 Sayılı Kararı ile revize edilen dosya uygun bulunmuştur.
  Halkımızın incelemesi için askıya çıkartılmış ve isteyenlerin Yaylakent Belediyesinde yukarda yazılı alanlarda yapılacak İmar Kanunu 18 Madde uygulamasını görebileceğine dair sayın halkımıza ilanen duyurulur. 15.05.2023

 • İlan bilgilerine alt kısımda bulunan İndir butonundan ulaşabilirsiniz.

 • İNDİR:ASKI İLAN TUTANAĞI / PDF

 • İNDİR:PARSELASYON HARİTASI / PDF

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 15.05.2023
  ..

 • YAYLAKENT KAYILAR MAHALLESİ 18 MADDE UYGULAMASI

  Kasabamız Yaylakent Kayılar Mahallesinde tapunun 174 ada 10-11-25-32-33-34-35-63-66-67-ve 70 nolu parsellere isabet ettiği alanda yapılan 18. Madde uygulaması Belediye Encümeninin 12.05.2023 tarih ve 23 Sayılı Kararı ile uygun bulunmuş olup;
  Halkımızın incelemesi için askıya çıkartılmış ve isteyenlerin Yaylakent Belediyesinde yukarda yazılı alanlarda yapılacak 18 uygulamasını görebileceğine dair sayın halkımıza ilanen duyurulur. 15.05.2023

 • İlan bilgilerine alt kısımda bulunan İndir butonundan ulaşabilirsiniz.

 • İNDİR:ASKI İLAN TUTANAĞI / PDF

 • İNDİR:PARSELASYON HARİTASI / PDF

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 05.05.2023
  ..

 • YAYLAKENT İNKİLAP MAHALLESİ ARSA SATŞ İHALE İLANI

  Mülkiyeti Yaylakent Belediye Başkanlığına ait İmar Planı içinde Arsa vasıflı olarak bulunan Yaylakent İnkılap Mahallesi bulunan tapunun 111 ada 9 nolu parsel Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığının 05/12/2022 tarih ve 5185085 sayılı Olur ile 6306 sayılı Kanuna istinaden Belediyemize şerhli devredilmiş ve taşınmazların satışı için 07.12.2022 gün ve 59 sayılı Belediye Meclis Kararı alınmıştır.
  Yine Yaylakent İnkılap Mahallesinde satışı yapılacak olan parsellere cephe olan 111 ada 17 nolu tarik fazlası taşınmazın satışı için 07.12.2022 gün ve 58 sayılı Belediye Meclis Kararı alınmış ve 05/05/2023 gün ve 20 sayılı Belediye Encümen Kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle 22/05/2023 tarihinde saat 10:00 da taşınmaz satış için Belediye Encümen huzurunda ihaleye çıkartılacaktır. 5.05.2023

 • İlan bilgilerine alt kısımda bulunan İndir butonundan ulaşabilirsiniz.

 • İNDİR:taşınmaz satış ilanı / PDF

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 14.04.2023
  ..

 • YAYLAKENT CUMHURİYET MAHALLESİ ARSA SATŞ İHALE İLANI

  Mülkiyeti Yaylakent Belediye Başkanlığına ait İmar Planı içinde Arsa vasıflı olarak bulunan Yaylakent Cumhuriyet Mahallesi bulunan tapunun 331 ada 1 nolu parsel olmak üzere toplam 1 adet parsel satışı için 14.04.2023 gün ve 15 sayılı Belediye Encümen Kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle 02/05/2023 tarihinde saat 10:00 da taşınmaz satış için Belediye Encümen huzurunda ihaleye çıkartılacaktır. 14.04.2023

 • İlan bilgilerine alt kısımda bulunan İndir butonundan ulaşabilirsiniz.

 • İNDİR:Tasinmaz Satis İlanı / PDF

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 07.04.2023
  ..

 • YAYLAKENT KAYILAR MAHALLESİ 18 MADDE UYGULAMASI

  Kasabamız Yaylakent Kayılar Mahallesinde tapunun 149 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 ve 9 nolu parsellere isabet ettiği alanda yapılan 18. Madde uygulaması Belediye Encümeninin 07.04.2023 tarih ve 13 Sayılı Kararı ile uygun bulunmuş olup;
  Halkımızın incelemesi için askıya çıkartılmış ve isteyenlerin Yaylakent Belediyesinde yukarda yazılı alanlarda yapılacak 18 uygulamasını görebileceğine dair sayın halkımıza ilanen duyurulur. 07.04.2023

 • İlan bilgilerine alt kısımda bulunan İndir butonundan ulaşabilirsiniz.

 • İNDİR:Askı İlan Tutanağı / PDF
 • İNDİR:Parselasyon Haritası / PDF

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 07.04.2023
  ..

 • YAYLAKENT KAYILAR MAHALLESİ 18 MADDE UYGULAMASI
  Kasabamız Yaylakent Kayılar Mahallesinde tapunun 144 ada 1-2-3-4-5-6 ve 7 nolu parsellere isabet ettiği alanda yapılan 18. Madde uygulaması Belediye Encümenimizin 07.04.2023 tarih ve 12 Sayılı Kararı ile uygun bulunmuş olup;
  Halkımızın incelemesi için askıya çıkartılmış ve isteyenlerin Belediyemizde görebileceğine dair sayın halkımıza ilanen duyurulur.

 • İlan bilgilerine alt kısımda bulunan İndir butonundan ulaşabilirsiniz.

 • İNDİR:Askı İlan Tutanağı / PDF
 • İNDİR:Parselasyon Haritası / PDF

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 05.04.2023
  ..

 • YAYLAKENT BELEDİYESİ ARSA SATŞ İHALE İLANI
  Mülkiyeti Yaylakent Belediye Başkanlığına ait İmar Planı içinde Arsa vasıflı olarak bulunan Yaylakent İnkılap Mahallesi bulunan tapunun 111 ada 6 ve 7 nolu parseller olmak üzere toplam 2 adet parseller Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığının 05/12/2022 tarih ve 5185085 sayılı Olur ile 6306 sayılı Kanuna istinaden Belediyemize şerhli devredilmiş ve taşınmazların satışı için 07.12.2022 gün ve 59 sayılı Belediye Meclis Kararı alınmıştır.
  Yine Yaylakent İnkılap Mahallesinde satışı yapılacak olan parsellere cephe olan 111 ada 14 ve 15 nolu tarik fazlası taşınmazların satışı için 07.12.2022 gün ve 58 sayılı Belediye Meclis Kararı alınmış ve 24/03/2023 gün ve 10 sayılı Belediye Encümen Kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle 25/04/2023 tarihinde saat 10:00 ile 10:30 arasında taşınmazlar satış için Belediye Encümen huzurunda ihaleye çıkartılacaktır. 05.04.2023

 • İlan bilgilerine alt kısımda bulunan İndir butonundan ulaşabilirsiniz.

 • İNDİR:Tasinmaz Satis İlanı / PDF

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 28.02.2023
  ..

 • YAYLAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAÇ SATIŞ İLANI
  Yaylakent Belediye Başkanlığına ait, Plaka ve özellikleri yazılı araç 13.01.2023 gün ve 02 Karar nolu Encümen Kararına istinaden 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle Belediye Encümeni huzurunda ihale ile satılacaktır.

 • İlan bilgilerine alt kısımda bulunan İndir butonundan ulaşabilirsiniz.

 • İNDİR:Araç Satış İhale İlanı

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 20.01.2023
  ..

 • YAYLAKENT KAYILAR MAHALLESİ 18 MADDE UYGULAMASI İLANI
  Kasabamız Yaylakent Kayılar Mahallesinde tapunun 150 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 ve 18 nolu parseller ile tapunun 151 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ve 10 nolu parsellere isabet ettiği alanda Belediye Encümenimiz 08.07.2022 tarih 36 sayılı karar iptal edilmiş ve bölgeyi kapsayan alanda yapılan 18. Madde uygulaması yeniden revize edilmiş olup Belediye Encümeninin 20.01.2023 tarih ve 4 Sayılı Kararı ile uygun bulunmuştur.
  Halkımızın incelemesi için askıya çıkartılmış ve isteyenlerin Yaylakent Belediyesinde yukarda yazılı alanlarda yapılacak İmar Kanunu 18 Madde uygulamasını görebileceğine dair sayın halkımıza ilanen duyurulur.

 • İlan bilgilerine alt kısımda bulunan İndir butonundan ulaşabilirsiniz.

 • İNDİR:İlan

 • İNDİR:Parselasyon Haritası

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 17.01.2022
  ..

 • YAYLAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAÇ SATIŞ İLANI
  Yaylakent Belediye Başkanlığına ait, Plaka ve özellikleri yazılı araçlar 13.01.2023 gün ve 02 Karar nolu Encümen Kararına istinaden 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle Belediye Encümeni huzurunda ihale ile satılacaktır.

 • İlan bilgilerine alt kısımda bulunan İndir butonundan ulaşabilirsiniz.

 • İNDİR:Araç Satış İhale İlanı

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 20.12.2022
  ..

 • REVİZYON İMAR PLANI İTİRAZ DEĞİŞİKLİĞİ İLANI
  Kasabamız Yaylakent Cumhuriyet Mahallesi (1.etap), Hürriyet Mahallesi (2. Etap) ve İnkılap Mahallesi (4. Etap) ait Revizyon imar planı itiraz değişikliklerinin yapılması Mecliste görüşülmüş ve 1/1000 Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazım İmar plan paftaları Belediye Meclisimizin 07.12.2022 gün ve 60 sayılı Meclis Kararı ile itirazlar değerlendirilmiş olup uygun görülen itirazlara ait paftalar onaylanmıştır; Halkımızın 1 Ay ( 30 gün) süreyle incelemesi için askıya çıkartılmış ve isteyenlerin Belediyemizde görebileceğine dair sayın halkımıza ilanen duyurulur.

 • İlan bilgilerine alt kısımda bulunan İndir butonundan ulaşabilirsiniz.

 • İNDİR: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı / pdf

 • İNDİR: 1/5000 ölçekli nazım imar planı / PDF

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 12.12.2022
  ..

 • YAYLAKENT BELEDİYESİ ARSA SATŞ İHALE İLANI
  Mülkiyeti Yaylakent Belediye Başkanlığına ait İmar Planı içinde Arsa vasıflı olarak bulunan Yaylakent-Cumhuriyet Mahallesi 349 Ada 4-5-8-9 ve 10 sayılı parseller ve yine tapunun 350 Ada 1-2-10-11-12-14 ve 17 sayılı parseller ile Yaylakent İnkılap Mahallesinde bulunan tapunun 111 ada 6-7-8-9-10-11-12 ve 13 nolu parseller olmak üzere toplam 20 adet parseller Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığının 05.12.2022 tarih ve 5185085 sayılı Olur ile 6306 sayılı Kanuna istinaden Belediyemize şerhli devredilen ve 07.12.2022 gün ve 59 sayılı Meclis Kararı ve 09/12/2022 gün ve 138 sayılı Belediye Encümen Kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle 27-28/12/2022 tarihinde saat 09:00 ile 16:00 arasında taşınmazların satışı için Belediye Encümen huzurunda ihaleye çıkartılacaktır.

 • İlan bilgilerine alt kısımda bulunan İndir butonundan ulaşabilirsiniz.

 • İNDİR: Tasinmaz Satis İlanı.PDF

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 05.12.2022
  ..

 • YAYLAKENT BELEDİYESİ ARSA SATŞ İHALE İLANI
  Mülkiyeti Yaylakent Belediye Başkanlığına ait İmar Planı içinde Arsa vasıflı olarak bulunan Yaylakent-Kayılar Mahallesi 153 Ada 18-19-21-22-25-26-27-28-29 sayılı parseller ile Yaylakent Hürriyet Mahallesi Hayvanlık Alanında bulunan tapunun 362 ada 1-2-3-4 ve 5 parseller olmak üzere toplam 14 adet parseller Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığının 06.05.2022 tarih ve 3586376 sayılı Olur ile 6306 sayılı Kanuna istinaden Belediyemize şerhli devredilen ve 24.05.2022 gün ve 28 sayılı Meclis Kararı ve 02/12/2022 gün ve 137 sayılı Belediye Encümen Kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle 22/12/2022 tarihinde saat 09:00 ile 16:00 arasında taşınmazların satışı için Belediye Encümen huzurunda ihaleye çıkartılacaktır.

 • İlan bilgilerine alt kısımda bulunan İndir butonundan ulaşabilirsiniz.

 • İNDİR: Tasinmaz Satis İlanı.PDF
  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 17.11.2022
  ..

 • YAYLAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAÇ SATIŞ İLANI
  Yaylakent Belediye Başkanlığına ait, Plaka ve özellikleri yazılı araçlar 11.11.2022 gün ve 132 Karar nolu Encümen Kararına istinaden 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle Belediye Encümeni huzurunda ihale ile satılacaktır.

 • İlan bilgilerine alt kısımda bulunan İndir butonundan ulaşabilirsiniz.

 • İNDİR:Araç Satış İhale İlanı

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 07.10.2022
  ..

 • Kasabamız Yaylakent Cumhuriyet ve Hürriyet Mahallesi (3.Etap) sınırları içerisinde yer alan Hayvancılık Alanına ait Revizyon imar planı yapılması Mecliste görüşülmüş ve 9 adet paftadan oluşan 1/1000 Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1 adet paftadan 1/5000 Revizyon Nazım İmar plan paftaları Belediye Meclisimizin 05.10.2022 gün ve 45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup;
  Halkımızın 1 Ay ( 30 gün) süreyle incelemesi için askıya çıkartılmış ve isteyenlerin Belediyemizde görebileceğine dair sayın halkımıza ilanen duyurulur. 07.10.2022

 • İNDİR: Askı ilan tutanağı

 • İNDİR: 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

 • İNDİR: 1 / 5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 07.10.2022
  ..

 • Kasabamız Yaylakent İnkılap Mahallesine (4.Etap) ait Revizyon imar planı yapılması Mecliste görüşülmüş ve 4 adet paftadan oluşan 1/1000 Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1 adet paftadan 1/5000 Revizyon Nazım İmar plan paftaları Belediye Meclisimizin 05.10.2022 gün ve 46 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup;
  Halkımızın 1 Ay ( 30 gün) süreyle incelemesi için askıya çıkartılmış ve isteyenlerin Belediyemizde görebileceğine dair sayın halkımıza ilanen duyurulur. 07.10.2022

 • İNDİR: Askı ilan tutanağı

 • İNDİR: 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR

 • İNDİR: 1 / 5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 07.10.2022
  ..

 • Kasabamız Yaylakent Hürriyet Mahallesine (2.Etap) ait Revizyon imar planı yapılması Mecliste görüşülmüş ve 14 adet paftadan oluşan 1/1000 Revizyon Uygulama İmar Planı ve 4 adet paftadan 1/5000 Revizyon Nazım İmar plan paftaları Belediye Meclisimizin 05.10.2022 gün ve 44 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup;
  Halkımızın 1 Ay ( 30 gün) süreyle incelemesi için askıya çıkartılmış ve isteyenlerin Belediyemizde görebileceğine dair sayın halkımıza ilanen duyurulur. 07.10.2022

 • İNDİR: Askı ilan tutanağı

 • İNDİR: 1 / 1000 ölçekli uygulama imar planı

 • İNDİR: 1 / 5000 ölçekli nazım imar planı

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 07.10.2022
  ..

 • Kasabamız Yaylakent Cumhuriyet Mahallesine (1.Etap) ait Revizyon imar planı yapılması Mecliste görüşülmüş ve 11 adet paftadan oluşan 1/1000 Uygulama İmar Planı ve 1 adet paftadan 1/5000 Nazım İmar plan paftaları Belediye Meclisimizin 05.10.2022 gün ve 43 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup;
  Halkımızın 1 Ay ( 30 gün) süreyle incelemesi için askıya çıkartılmış ve isteyenlerin Belediyemizde görebileceğine dair sayın halkımıza ilanen duyurulur. 07.10.2022

 • İNDİR: Askı ilan tutanağı

 • İNDİR:eki

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 07.10.2022
  ..

 • Kasabamız Yaylakent Kayılar Mahallesinde tapunun 106 ada 139 ve 149 nolu parseller tapunun 159 ada 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 ve 18 nolu parseller ile tapunun 161 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 ve 12 nolu parsellere isabet ettiği alanda yapılan 18. Madde uygulaması Belediye Encümeninin 07.10.2022 tarih ve 125 Sayılı Kararı ile uygun bulunmuş olup;
  Halkımızın incelemesi için askıya çıkartılmış ve isteyenlerin Yaylakent Belediyesinde yukarda yazılı alanlarda yapılacak 18 uygulamasını görebileceğine dair sayın halkımıza ilanen duyurulur. 07.10.2022

 • İNDİR: Askı ilan tutanağı

 • İNDİR: parselasyon haritası

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 23.08.2022
  ..

 • Mülkiyeti Yaylakent Belediye Başkanlığına ait İmar Planı içinde Arsa vasıflı olarak bulunan Yaylakent-Kayılar Mahallesi 153 Ada 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 sayılı Parseller, 106 Ada 131-132-133-134-135-136-137-138-140-141-142-143-144-145-146 sayılı Parseller ve Hayvancılık Alanında bulunan 188 Ada 1 ve 2 Parseller, 189 Ada 3 sayılı parsel ile Yaylakent Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Arsa vasıflı 358 Ada 3 ve 5 sayılı parseller, 353 Ada 5 Parsel ve 360 Ada 1 Parsel sayılı ile Yaylakent-Hürriyet Mahallesinde 362 Ada 4 nolu parsel dahil toplam 34 adet Parseller Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığının 06.05.2022 tarih ve 3586376 sayılı Olur ile 6306 sayılı Kanuna istinaden Belediyemize şerhli devredilen ve 24.05.2022 gün ve 28 sayılı Meclis Kararı ve 08/07/2022 gün ve 39 sayılı Belediye Encümen Kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle 12-13-14/09/2022 tarihinde taşınmazlar satış için Belediye Encümen huzurunda ihaleye çıkartılmıştır.

 • İNDİR: İHALE İLANI / PDF

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 20.07.2022
  ..

 • Mülkiyeti Yaylakent Belediye Başkanlığına ait İmar Planı içinde Arsa vasıflı olarak bulunan Yaylakent-Cumhuriyet Mahallesi 360 Ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Parseller, 359 Ada 1-2-3 Parseller, 358 Ada 1-2-3-4-5-6-7-8 Parseller, 357 Ada 1-2-3-4-5-6 Parseller, 356 Ada 1-2-3-4-5-6 Parseller, 355 Ada 1-2-3-4 Parseller, 354 Ada 1-2-3-4-5-6 Parseller, 353 Ada 1-2-3-4-5-6 Parseller ve 352 ada 2-3 ve 4 Parseller dahil toplam 52 adet Parseller 24.05.2022 tarih ve 28 sayılı Meclis Kararı ve 08/07/2022 gün ve 39 sayılı Belediye Encümen Kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle 01-02-03/08/2022 tarihinde taşınmazlar satış için Belediye Encümen huzurunda ihaleye çıkartılmıştır.

 • İNDİR: Taşınmaz Satış İlanları / PDF

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 08.07.2022
  ..

 • Kasabamız Yaylakent Kayılar Mahallesinde tapunun 150 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 ve 18 nolu parseller ile tapunun 151 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ve 10 nolu parsellere isabet ettiği alanda yapılan 18. Madde uygulaması Belediye Encümeninin 08.07.2022 tarih ve 36 Sayılı Kararı ile uygun bulunmuş olup;
  Halkımızın incelemesi için askıya çıkartılmış ve isteyenlerin Yaylakent Belediyesinde yukarda yazılı alanlarda yapılacak 18 uygulamasını görebileceğine dair sayın halkımıza ilanen duyurulur. 08.07.2022

 • İNDİR: ilan / pdf

 • İNDİR: Parselasyon Haritası / PDF

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 04.07.2022
  ..

 • Kasabamız Yaylakent Kayılar Mahallesinde 162 ada 1-3-4 ve 6 nolu parsellere isabet ettiği alanda yapılan 18. Madde uygulaması Belediye encümeni’nin 01.07.2022 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup;
  Halkımızın incelemesi için askıya çıkartılmış ve isteyenlerin Yaylakent Belediyesinde yukarıda yazılı alanlarda yapılacak 18 uygulamasını görebileceğine dair sayın halkımıza ilanen duyrulur. 04.07.2022

 • İNDİR: İlan / PDF

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 15.06.2022
  ..

 • Yaylakent İnkılap Mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu Kapsamında Yapılan Kadastro Güncelleme Çalışmaları Tamamlanmış Ve Sonuçlarını Gösterir Askı İlan Cetvellerini İsteyen Vatandaşlarımız Belediyemizden Görebilirler.
  İNDİR: Üst Yazı
  İNDİR: İlan2

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 12.04.2022
  ..

 • Kasabamız Yaylakent Hürriyet Mahallesine sınırlarında yer alan tapunun 272 ada 103 sayılı parsel üzerinde 4.9 ha. Alanı kapsayan bölgede Toplu Konut Alanı İmar Planı yapılması Mecliste görüşülmüş ve 2 adet paftadan oluşan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1 adet paftadan oluşan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları 06.04.2022 gün ve 20 Sayılı Meclis Kararınca onaylanmış olup; Halkımızın 1 ay ( 30 gün ) süreyle incelemesi için askıya çıkartılmış ve isteyenlerin Belediyemizde görebileceğine dair sayın halkımıza ilanen duyurulur.

 • İNDİR: İMAR PLANI / PDF / 1000

 • İNDİR: İMAR PLANI / PDF / 5000

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 07.02.2022
  ..

 • Mülkiyeti Yaylakent Belediye Başkanığına ait İmar Planı içinde Arsa vasıflı olarak bulunan Yaylakent Kayılar Mahallesi 175 Ada 9 nolu parsel 05.01.2022 gün ve 05 sayılı Meclis Kararı ve 03.02.2022 gün ve 04 sayılı Belediye Encümen Kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle 25.02.2022 tarihinde taşınmaz satış için Belediye Encümenler huzurunda ihaleye çıkrtılmıştır.

 • İNDİR: İHALE İLANI/PDF

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 18.11.2021
  ..

 • Mülkiyeti Yaylakent Belediye Başkanığına ait İmar Planı içinde Arsa vasıflı olarak bulunan Yaylakent Cumhuriyet Mahallesi 348 Ada 4 ve 5 nolu dahil toplam 2 adat Parseller Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının E-12202008-105.07[18]-81614 Sayılı İzin Yazısına göre 08.07.2021 gün ve 41 sayılı Meclis Kararı ve 12.11.2021 gün ve 137 sayılı Belediye Encümen Kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle 23.12.2021 tarihinde taşınmazlar satış için Belediye Encümenler huzurunda ihaleye çıkrtılmıştır.

 • İNDİR: İHALE İLANI/PDF

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 17.09.2021
  ..

 • Yaylakent Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi Arsa Satış İhalesi 345 Ada (2,3,4,5,6,7,8 ve 9) Parseller 346 Ada (2,3,4,5,6,7 ve 8) Parseller 347 Ada (3 ve 4) Parseller 348 Ada (2,3,4, ve 5) Parseller 351 Ada (4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ve 17) Parseller ve Hürriyet Mahallesi 272 Ada (106 ve 137) Parsel dahil toplam 37 adet ihale ilanı

 • İNDİR: İHALE İLANI 2021 / PDF

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 09.08.2021
  ..

 • Kasabamız Yaylakent Kayılar Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım revizyon imar planı 09.08.2021 tarihi itibari ile askıya çıkmıştır.

 • İNDİR: İMAR PLANI / PDF

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 04.08.2021
  ..

 • Yaylakent Belediyesi Hürriyet Mahallesi Arsa Satış İhalesi 272 Ada (105,106,108,109,114,115,117,118,119 ve 120) Parseller

 • İNDİR: İHALE İLANI 2021 / PDF

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 30.07.2021
  ..

 • Kasabamız Merkez Cumhuriyet Mahallesi ve Hürriyet Mahallesi 18. Madde uygulaması ilanı

 • İNDİR: İLAN TUTANAĞI / PDF

  —————————————————————————————————————————————————

 • *DUYURU : 16.07.2021
  ..

 • Yaylakent Belediyesi Hürriyet Mahallesi Arsa Satış İhalesi 272 Ada (107,110,111,112,113,116,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143 ve 144) Parseller

 • İNDİR: İHALE İLANI 2021 / PDF

 • İNDİR: İHALE KROKİSİ / PDF

  Loading